Dhyana 400BSI

Dhyana 400BSI V2 (BSI)


تصحیح پیکسل، کالیبراسیون DSNU/PRNU، تجزیه و تحلیل کمی دقیق تر


برای بهبود عملکرد کلی دوربین، Dhyana 400BSI V2 به طور مشخص در DSNU (عدم یکنواختی سیگنال تاریک) و PRNU (عدم یکنواختی پاسخ عکس) کالیبره شد. پس از کالیبراسیون، مقدار DSNU از 0.3e- به 0.2e- کاهش یافت، مقدار PRNU از 1.6٪ به 0.3٪ کاهش یافت. بنابراین دوربین ارتقا یافته جدید دارای قابلیت های پیچیده تری است که آن را برای کاربردهای تحلیل کمی مناسب تر می کند.

 


فن آوری خنک کننده سطح بالا برای کاهش تاثیر نویز


حالت خنک‌کننده پیشرفته Dhyana 400BSI V2 می‌تواند تأثیر نویز بر روی تصویر را بیشتر کاهش دهد: در مقایسه با نویز 1.2e-readout و 0.2e-DSNU، کورت تیره مربوط به 100ms کمتر از 0.02e- است. در برنامه های تصویربرداری پیشرفته، جریان تاریک ناچیز می شود.


 


محدوده پاسخ طیفی گسترده، حساسیت بالابا نویز بسیار کم، مزیت بازده کوانتومی در Dhyana 400BSI V2 بسیار قابل توجه است. این یک پیشرفت بزرگ برای کاربردهای علمی است، نه تنها در ناحیه مرئی، بلکه در اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز .

 


ضبط داده سریعتر
74 فریم در ثانیه با استفاده از CameraLink،  و 40 فریم در ثانیه با استفاده از USB3.0، علاوه بر مزیت نسبت سیگنال به نویز، Dhyana 400BSI V2 سرعت انتقال را افزایش داده است، از یک سو با وجود رابط جدید CameraLink برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقات تصویربرداری پیشرفته برای نرخ فریم بالاتر، از سوی دیگر از طریق بهبودهای سخت افزاری که باعث افزایش توان خروجی USB 3.0 شده ، ا نرخ انتقال نهایی 74 فریم در ثانیه با CameraLink و 40 فریم در ثانیه با USB3.0 با وضوح کامل 4.2 مگاپیکسل  به دست آمده.